spoznati-svoje-poslanstvo

Kako spoznati svoje poslanstvo?

Poslanstvo je pot samoizpolnitve skozi osebno rast in razdajanje za druge ljudi.

Vsak od nas ima svoje fizično in svoje duhovno poslanstvo, ki se med seboj dopolnjujeta skozi aktivno življenje – individualno pot v sodelovanju z drugimi ljudmi. Vsi skupaj uresničujemo tudi širše poslanstvo, ki je v osnovi povezano z dvigom zavesti in razvojem človeštva kot celote. Vsak od nas je pri tem pomemben.

Prvi del svojega življenja se gradimo in oblikujemo predvsem svoje temelje za življenje, ki so tesno povezani z razvojem moči (premagovanje ovir in težav) ter našimi vrednotami, ki smo jih skozi lastno izkušnjo življenja ozavestili. Skozi pridobivanje znanja in izkušenj razvijemo nekatere svoje edinstvene sposobnosti, ki so osnova za našo samouresničitev. To je podobno, kot je za gradnjo hiše potrebno, da so njeni temelji stabilni, da je gradnja primerna dejavnosti, ki se bo v njej dogajala.

Pravzaprav nam za nič ni potrebno skrbeti, le aktivno je potrebno živeti, na način, da rešujemo vse svoje težave in izzive ter si sledimo v svojih željah, ki izhajajo iz naših notranjih impulzov oz. usmeritev in poznavanja samega sebe.

Viktor Frankl je zapisal, da je Življenje tisto, ki človeku postavlja vprašanja, na nas je da najdemo odgovore oz. rešitve. To življenje poteka v dualnosti in z vidika fizičnega in duhovnega razvoja je izkušnja pomanjkanja osnova za ustvarjanje obilja. Tako se oseba, katere duhovna izkušnja je povezana s samospoznanjem, spoznanjem svobode in resnice na nekem področju, pogosto srečuje s težjimi omejitvami (težavami/izzivi) in preizkušnjami (težjo potjo) na tistem področju.

Težave so pravzaprav priložnosti za ozaveščanje, prebuditev in razvoj sposobnosti, ki so osnova za izpolnitev osebnega poslanstva.

Ko je gradnja hiše dokončana, je v njej potrebno pričeti izvajati dejavnost. Če hiša stoji neuporabljena, začne propadati. Na nek način je podobno tudi z nami, če sledimo le izpolnjevanju naših zunanjih ciljev, ki so usmerjeni predvsem v materialni svet, zanemarimo pa svoj notranji razvoj.

Poslanstvo je spoznanje svojega osebnega odgovora na vprašanja:

  1. Kaj je tisto v čemer sem uspešen ter me radosti in izpopolnjuje?
  2. Kako lahko s svojim delom pomagam (služim) drugim ljudem?
  3. Kako lahko prispevam k harmoniji in blagostanju v svojem domačem okolju in širše?
  4. Kaj je tisto, za kar je resnično vredno živeti?
  5. Kakšno sporočilo želim s svojim življenjem zapisati v tkanino vesolja?
    ipd.

Nekako v četrtem desetletju življenja bi večina ljudi lahko vstopila v aktivno življenje svojega poslanstva. Če tega ne storimo, se v nas pogosto pojavi občutek praznine in nezadovoljstva, kljub vsej blaginji, ki nas obdaja ali pa se pojavijo notranje stiske, izguba elana ipd.

Albert Einstein je zapisal, da človek, ki ne najde svojega smisla in jemlje svoje življenje za nesmiselno, ni samo nesrečen, temveč komaj sposoben za življenje.

Poslanstvo je predvsem živeti svoje življenje.
Če ne dobimo direktno odgovora na zastavljena vprašanja se lahko ozremo v svoje okolje in se držimo enostavnega napotka Gandija, ki je:

»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«.

Po njem lahko začnemo pri vsem, kar nas v okolju zmoti in se v povezavi s tem čutimo sposobni, da pomagamo pri spreminjanju sveta na bolje na način, da najprej spremenimo sami sebe – sami to, kar si želimo, tudi dejansko živimo.

Če se vas dotaknejo in nagovorijo »krivice sveta« je vaša naloga morda, da pomagate te krivice preobraziti. Gandi je pokazal aktivno pot nenasilnih sprememb, ki je v osnovi pot, ki ne seje semen karme – neugodnega delovanja zakona vzroka in posledice, ko vsako dejanje nasilja rodi novo nasilje ipd. Zato se je priporočljivo najprej notranje osvoboditi od krivic in spremeniti sebe, svoj odnos do okolice ter biti v zgled in pomoč vsem, ki se na vas obrnejo v svoji nemoči in potrebi po pomoči. Ko hodimo po tej poti res včasih ne vidimo konca svoje poti, vedno pa vidimo svojih naslednjih nekaj metrov poti.

Hoja po poti osebnega poslanstva je pogosto pot predaje, ki se pogosto lahko zgodi zgodi, ko zmoremo dovolj zaupati Sebi in Življenju.

Delite naprej ...

Podobni članki