Opustite poslušnost, naučite se poslušati in spoštovati sebe.

Premagajte strah, osvobodite se krivde, spoznajte svojo resnico, nato razočaranja zamenjate za dogovore, izgovore za razloge in pričakovanja za cilje.

Bodite zvesti sebi, živite svoje vrednote v odnosu do sebe in drugih.

Postanite oseba, na katero boste čez leto dni ponosni.

on-line-program-preboj

Delavnica PREBOJ je za vse tiste, ki ste pripravljeni prisluhniti sebi, spoznati svojo resnico, se osvoboditi notranjih ovir in vzeti svoje življenje v svoje roke. Sestavljena je iz e-delavnice in individualnih mentorskih ur.

Le kdor spoštuje sebe, je zmožen spoštovati in doživeti spoštovanje.

Koliko spoštujemo sebe se vedno odrazi v naši komunikaciji s sabo in obnašanju drugih do nas. Kdor sebe spoštuje, nikomur ni predpražnik in ne potrebuje predpražnikov. ” – dr. Kristina Knific


Diagnoza:

NEMOČNA – prestrašena, kriva in pretirano odgovorna za druge

 • Imate za vas pomembne želje, pa jih ne uresničite
 • Se negotovi, se pogosto težko odločate o za vas pomembnih zadevah
 • Kadar se odločite, potem pogosto razmišljate, če ste se odločili prav
 • Se vam zdi, da več dajete, kot prejemate
 • Ste pogosto zaskrbljeni
 • Ste strogi do sebe in če naredite napako, se pogosto kritizirate
 • Se vam zdi, da se v enem ali več odnosih vrtite v krogu in ste pogosto razočarani in jezni
 • Se vam zdi, da vas drugi ljudje ne spoštujejo
 • Cenite mir, ste raje tiho, kot da bi se postavili zase

Ste na več zgornjih trditev odgovorili z DA? Si želite spremembe ter ste pripravljeni iz udobja vašega doma vase investirati 2-3 ure tedensko in v enem mesecu do enega leta priti do spodaj navedenih sprememb:

 • Namesto “brenčanja v glavi” in slabega počutja, razmišljanja o problemih in težavah, svoje misli izprašati in priti do rešitev.
 • Prenehati odlašati in se naučiti odločati z upoštevanjem nasveta razuma in srca ter jo mirne vesti tudi uresničiti.
 • Namesto sanjarjenja se naučiti svojo željo spremeniti v uresničljiv cilj, izdelati načrt in ga izvesti.
 • Namesto samokritičnosti, samoobtoževanja in slabega počutja, se naučiti konstruktivnega odziva: napako prepoznati in jo v primeru možnosti popraviti ter osvojiti lekcijo.
 • Namesto stopicanja na mestu zaradi strahu ali dvoma vase in iskanja mogočih pojasnil in opravičil, se naučiti prepoznati realna tveganja, sprejeti odločitev in narediti korak naprej na za vas sprejemljiv način.
 • Namesto zaskrbljenosti, utrujenosti in slabega spanja, se naučiti soočiti s strahovi glede prihodnosti, prepoznati tveganja in narediti tisto, kar je v vaši moči in pristojnosti.
 • Namesto samosabotaže, se naučiti prepoznati omejujoča prepričanja, jih testirati s testom resnice in jih potem spremeniti v prepričanja, ki vas bodo podprla, da boste želeno spremembo lažje uresničili.

KAJ SE NAUČITE V DELAVNICI PREBOJ?

Delavnica je zelo praktično naravnana. V vsakem modulu so video posnetki, na osnovi katerih najprej spoznate teoretična izhodišča, tehniko oz. model, si ogledate študijske primere uporabe in nato izvedete samoizpraševanje na svojem primeru. Delavnica je sestavljena iz uvoda, sedmih modulov in dodatka.

Uvod (trije video posnetki v skupnem trajanju 72 minut) v katerem spoznate:

 • Zakaj je uspeh na katerem koli vašeM področju v življenju odvisen predvsem od tega, kako vi sami komunicirate s seboj.
 • Kako omejujoča prepričanja nastanejo, kje so zapisana, kako vplivajo na naše počutje in izbire.
 • Kako pri večini ljudi nastanejo nezavedni vzorci obnašanja (programi) povezani s strahom, krivdo, sramom, jezo in pretirano odgovornostjo za druge.
 • Zakaj je ustrezno komuniciranje s seboj (t.i. samoizpraševanje) v življenju vsakega odraslega človeka ena od osnovnih večin za življenje.
 • Kako samoizpraševanje krepi stik posameznika s seboj in zakaj z njim pridemo do večjega notranjega miru, zadovoljstva, sreče, zaupanja vase in samozavesti.
 • Kako je e-delavnica nastala, kako je zasnovana in kako poteka.
 • Zakaj sta vaša rast in napredek pomembna tako za vas, kot za ljudi, ki jih imate radi.

Modul 1: Učenje tehnike samoizpraševanja (5 video posnetkov v skupni dolžini 60 minut)

Cilj modula je, da se naučite samostojno izvajati tehniko samoizpraševanja.

 • Spoznali boste, kaj je usmerjena, zavestna komunikacija s seboj – tehnika samoizpraševanja.
 • Spoznali boste, zakaj je iskanje odgovorov v sebi potrebno in koristno.
 • Spoznali boste, kako oblikovati vprašanja in zakaj je na začetku koristna uporaba modelov.
 • Spoznali boste, kaj je pri samoizpraševanju potrebno upoštevati, da lažje pridete do rešitve.
 • Naučili se boste izvajati tehniko samoizpraševanja.
 • Prejeli boste voden posnetek meditacije, ki vas vodi do stika z »glasom vašega srca«.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Modul 2: Model enostavnega odločanja (5 video posnetkov v skupni dolžini 36 minut)

Cilj modula je, da se namesto odlašanja ali ponavljanja slabih odločitev, naučite priti do boljših odločitev, ki jih boste uresničili mirne vesti.

 • Spoznali boste, kako se z vprašanji obrniti na svoj razum in katera vprašanja zastaviti svojemu razumu, da dobite bolj celovit nasvet iz dela vaše zavesti, ki ga predstavlja vaš razum.
 • Spoznali boste, kako se z vprašanji obrniti na svoje srce in katera vprašanja zastaviti svojemu srcu, da prepoznate in dobite nasvet iz dela vaše zavesti, ki ga predstavlja vaše srce.
 • Naučili se boste oblikovati boljšo odločitev, ki vključuje nasvet razuma in nasvet srca.
 • Naučili se boste dobljeno odločitev preveriti na delu vaše zavesti, skozi katero slišite svojo vest.
 • Prejeli boste voden posnetek samoizpraševanja po modelu enostavnega odločanja, s katerim boste na začetku lažje prišli nasvetov in boljše končne odločitve.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Znanje tega modula se nadgrajuje z naslednjimi moduli: Načrt za uresničitev odločitve lahko izdelate z uporabo znanja iz modula 3. Če se pojavi strah, ga pred uresničitvijo odločitve lahko zmanjšate z uporabo 6 modula, v primeru samosabotaže (notranjega odpora) pa uporabite znanje 5 modula.

Modul 3: Model za uresničevanje želja (5 video posnetkov v skupni dolžini 52 minut)

Cilj modula je, da se naučite svojo željo pretvoriti v jasen cilj, zanj narediti s sabo skladen in uresničljiv načrt.

 • Spoznali boste, kako uresničiti želene spremembe v svojem življenju v štirih ključnih korakih.
 • Naučili se boste, kako s samoizpraševanjem raziskati svoje obstoječe stanje, ozavestiti svojo željo in jo pretvoriti v jasen, vam dosegljiv cilj.
 • Naučili se boste raziskati različne možnosti (možne poti) za uresničitev cilja. Za izbrano možnost (pot) se boste naučili izdelati načrt.
 • Prejeli boste voden posnetek samoizpraševanja po modelu za uresničevanje želja, s katerim boste predvsem na začetku lažje prišli do svojih odgovorov, cilja in končnega načrta.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Znanje tega modula se nadgrajuje in povezuje z naslednjimi moduli: Odločite se lahko z uporabo znanja iz modula 2. Če se pojavijo strah ali skrbi, jih pred uresničitvijo načrta lahko zmanjšate z uporabo 6 modula. V primeru samosabotaže (dvoma, nezaupanja vase) uporabite znanje 5 modula, v primeru omejujočih prepričanj ali pomislekov pa znanje iz 7 modula. Če se na poti pojavi ovira in z njo zaslišite kritične pripombe vašega notranjega kritika, vključite znanje iz Modula 4.

Modul 4: Model za transformacijo glasu notranjega kritika (5 video posnetkov v skupni dolžini 51 minut)

Cilj modula je, da kritičen glas notranjega kritika pretvorite v glas notranjega svetovalca in od njega dobite koristen nasvet za rešitev dotične situacije.

 • Spoznali boste glas notranjega kritika in nekaj načinov, kako se oglaša, kar vam bo omogočilo, da boste v naprej ta glas lažje prepoznali pri sebi in drugih ljudeh.
 • Naučili se boste, kako s samoizpraševanjem v treh korakih pikre očitke ali pripombe notranjega kritika preobrniti v za vas koristen nasvet.
 • Z večkratno uporabo samoizpraševanja po tem modelu boste arhetip notranjega kritika pretvorili v arhetip notranjega svetovalca.
 • Prejeli boste voden posnetek samoizpraševanja po modelu za transformacijo glasu notranjega kritika, s katerim boste na začetku lažje prišli do koristnega nasveta.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Znanje tega modula se nadgrajuje in povezuje z naslednjimi moduli: Odločite se lahko z uporabo znanja iz modula 2. Če ozavestite strah, ga zmanjšate z uporabo 6 modula. Za spremembo omejujočih prepričanj lahko uporabite znanje iz modula 7.

Modul 5: Model za transformacijo glasu notranjega saboterja (5 video posnetkov v skupni dolžini 58 minut)

Cilj tega modula je, da destruktivni glas notranjega saboterja pretvorite v glas notranjega svetovalca in od njega dobite koristen nasvet: kako se spremembe lotiti, da tisto, kar je predmet pojava samosabotaže (notranjega odpora), lažje uresničite na z vami skladen način.

 • Spoznali boste glas notranjega saboterja in nekaj načinov, kako se oglaša, kar vam bo omogočilo, da ta glas lažje prepoznate pri sebi in drugih ljudeh.
 • Naučili se boste, kako s samoizpraševanjem v treh korakih blokade notranjega saboterja razmehčati, da boste potem lažje in z manj stresa uresničili tisto, kar si želite.
 • Z redno uporabo samoizpraševanja po tem modelu boste program notranjega saboterja pretvorili občutek samozaupanja, ki je eden od temeljev zdrave samozavesti.
 • Prejeli boste voden posnetek samoizpraševanja tem modelu, s katerim boste predvsem pri prvih samoizpraševanjih lažje prišli do koristnega nasveta.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Znanje tega modula se nadgrajuje in povezuje z naslednjimi moduli: Odločite se lahko z uporabo znanja iz modula 2. Če ozavestite strah, ga zmanjšate z uporabo 6 modula. Za spremembo omejujočih prepričanj lahko uporabite znanje iz modula 7.

Modul 6: Model za uspešno soočanje s strahovi (5 video posnetkov v skupni dolžini 49 minut)

Cilj tega modula je, da se v dani situaciji osvobodite pretiranega strahu, prepoznate realna tveganja, narediti načrt, kako jih boste zmanjšati na za vas sprejemljivo raven, kar vam omogoči, da premagate strah in uresničite željeno.

 • Spoznali boste, kaj strahu daje moč.
 • Naučili se boste, kako prepoznati strah in mu odvzeti moč.
 • Spoznali boste koristi soočanja s strahom in prepoznali realna tveganja.
 • Naučili se boste, kako izdelati načrt za zmanjšanje tveganj na za vas sprejemljivo raven.
 • Prejeli boste voden posnetek samoizpraševanja po modelu za uspešno soočanje s strahovi, s katerim boste na začetku lažje prišli rezultata.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Znanje tega modula se nadgrajuje in povezuje z naslednjimi moduli: Odločite se lahko z uporabo znanja iz modula 2, načrt uresničitev želenega lahko izdelate z uporabo znanja iz modula 3. Za spremembo omejujočih prepričanj lahko uporabite znanje iz modula 7.

Modul 7: Model za spremembo škodljivih (omejujočih) prepričanj (6 video posnetkov v skupni dolžini 58 minut)

Cilj tega modula je, da se naučite omejujoča prepričanja pretvoriti v prepričanja, ki so za vas bolj resnična in vas bodo podprla pri uresničitvi želene spremembe.

 • Spoznali boste, zakaj je koristno prepoznati svoja prepričanja, kako nastanejo in vplivajo na vašo zaznavo, doživljanje, vedenje in rezultate.
 • Spoznali boste, kako prepoznati področja v življenju, kjer imate t.i. omejujoča prepričanja in se naučili uporabljati hitri test za njihovo odkrivanje.
 • Naučili se boste, kako s samoizpraševanjem po modelu za spremembo prepričanj, v treh korakih omejujoče prepričanje pretvorite v novo, bolj resnično in za vas podpirajočo misel.
 • Prejeli boste voden voden posnetek samoizpraševanja po modelu za spremembo prepričanj, s katerim boste na začetku lažje prišli do podpirajoče misli.
 • Prejeli boste delavni zvezek.

Dodatek:

 • Najpogostejše ovire sprememb in kako jih preseči (video posnetek)

Kaj vse dobite z nakupom te e- delavnice?

 • 8 vsebinskih modulov z video posnetki + BONUS modul (opis zgoraj),
 • 7 delovnih zvezkov
 • voden posnetek meditacije, ki vas vodi do stika z »glasom vašega srca«
 • 6 vodenih posnetkov samoizpraševanja
 • 3 individualne mentorske ure 1:1, ki jih izvede dr. Kristina Knific osebno v vrednosti 300,00 evrov
 • Bonus 1: Meditacija za sprostitev in razbremenitev
 • Bonus 2: Nasveti in primeri za postavitev meje
 • Bonus 3: Štirje koraki pri soočanju s stresom
 • Bonus 4: Kako prenehati z odlašanjem – nasveti in strategije
 • Bonus 5: Dihalna tehnika za umiritev

Kako poteka delavnica PREBOJ?

Program delavnice PREBOJ je sestavljen iz zgoraj opisane e- delavnice PREBOJ in individualnih mentorskih ur.

E- delavnica PREBOJ: Najprej poslušate uvod, potem nadaljujete po modulih, od prvega do zadnjega. Pri vsakem modulu poslušate najprej teoretična izhodišča in razlago tehnike oz. modula, potem uporabo modela na študijskih primerih in na koncu naredite vajo na svojem primeru. Pri tem uporabite delavni zvezek in voden posnetek samoizpraševanja za dotični model. Do e- delavnice dostopate neomejeno eno leto. Če potrebujete daljši čas, je možen dogovor.

Individualne mentorske ure 1:1: Z avtorico programa se v okviru vaših potreb dogovorite za termine izvedb individualnih mentorskih ur 1:1. :Mentorske ure so v osnovi namenjene individualnemu poučevanju in vodenju, vse s ciljem, da vsebino programa v celoti osvojite in se izmojstrite v komunikaciji s sabo. Mentorske ure lahko koristite ločeno ali pa združeno, kot vam bolj ustreza. Izvedejo se lahko preko Zoom-a ali pa v živo v Kranju/Šenčurju ali v Gorenji vasi. V primeru potrebe, se lahko dokupite še dodatne ure.

Katere so prednosti delavnice PREBOJ pred delavnico v živo:

 • ni potrebno, da komur koli pripovedujete o svojih intimnih željah, hrepenenjih, izzivih in težavah
 • ni vam potrebno hiteti, se prebijati čez prometne zastoje in porabiti več ur na cesti
 • program izvajate iz udobja svojega doma, v svojem prostem času, v vašem ritmu
 • nikomur ne rabite razlagati na kašno delavnico hodite in zakaj
 • brez slabe vesti, ker ste prišli v časovno stisko in med srečanji niste uspeli narediti svojih vaj
 • individualna mentorska pomoč

KAJ PRAVIJO UDELEŽENCI DELAVNICE PREBOJ?

S pomočjo progama PREBOJ sem v treh mesecih prišla nove službe.
Teja
38 let
S pomočjo programa PREBOJ v mesecu dni prišla do več razumevanja z možem.
Marjana
56 let
S pomočjo programa PREBOJ sem v pol leta napredoval v službi in se odselil na svoje.
Miha
28 let

KDO JE AVTOR PROGRAMA DELAVNICE PREBOJ

dr. Kristina Knific

Avtor programa PREBOJ je dr. Kristina Knific. Kristina tehniko samoizpraševanja uporablja in izpolnjuje že več kot 15 let, medtem poučuje od leta 2015. Več o Kristini si lahko preberete tukaj.