zrtev-custvenega-izsiljevanja

Ste žrtev čustvenega izsiljevanja?

Virus, ki zastruplja odnose

Čustveno izsiljevanje je kot virus, ki zastrupljata odnose med ljudmi na način, da so ti nesvobodni, izključujoči, pogosto polni neprijetnih čustev in nezadovoljstva. Ta virus se pogosto prenaša iz generacije v generacijo, saj vzorce delovanja po starših prevzamejo tudi otroci.

Čustveno izsiljevanje je za razliko od manipulacije, ki je širši družbeni pojav, prisotno predvsem v medosebnih odnosih v družini, s sodelavci in prijatelji. Za »okužbo odnosa« s čustvenim izsiljevanjem je potreben kompatibilen par »čustveno ranjenih oseb«: manipulatorja in njegove žrtve. Za obe osebi je značilno, da sta na nekem skupnem področju nesvobodni, živita v senci preteklosti in sta preobčutljivi.

Oseba, ki manipulira, pogosto iz strahu pred izgubo »uslug žrtve« ali doživljanja prikrajšanosti ne zmore ali ne zna rešiti zanjo konfliktne oz. čustveno obremenjene situacije z dogovarjanjem, medtem ko žrtev pod pritiskom grožnje opusti svojo voljo in sicer predvsem zaradi občutkov strahu, dolžnosti ali krivde.

Opustitev svoje volje je posledica čustvene ranjenosti žrtve, ki pogosto izvira iz potrebe po odobravanju in pohvali, izogibanja jezi za vsako cenosamoobtoževanjadvomov vase ter strahu pred zapustitvijoizgubo ljubezni, pravic (npr. do stika z otroki) ali osnovnih materialnih dobrin oziroma statusa.

Občutja izsiljevalca in žrtve pogosto podpirajo njuna omejujoča prepričanja o sebi, drugih in svetu, ki so tudi poglaviten vzrok za preobčutljivost in glede na situacijo pretirano reagiranje.

Čustveno izsiljevanje ima mnogo obrazov izsiljevalcev in njihovih žrtev. Od konstruktivnega reševanja konfliktov se razlikuje predvsem po tem, da izsiljevalec žrtvi postavi zahtevo, kateri žrtev najprej ne ugodi (jo zavrne). Zavrnitev za manipulatorja pomeni notranjo stisko, zato z odzivom (pritiskom na občutljivo področje žrtve) poskuša prisili žrtev, da opusti svojo voljo in mu ustreže. Pritisk lahko izvede tudi v kombinaciji z izkrivljanjem žrtvine zaznave, z obračanjem dejstev, podtikanjem bolezni in izražanjem negativnih primerjav.

Nekatere čustvene izsiljevalce takoj prepoznamo, ker je oblika njihove grožnje jasno izrečena. »Agresivni kaznovalci«in »samokaznovalci« jasno sporočijo svojo grožnjo. Pri prvih je ta usmerjena na žrtev, medtem ko drugi grozijo, da bodo poškodovali sami sebe ali se vdali različnim odvisnostim. Manj jasno izrečene so grožnje t.i. »mučiteljev«, »trpinov« in »kujavcev«. Za mučitelje je značilno, da za poslušnost in usluge ponujajo ugodnosti, katerih nikdar ne izpolnijo. Trpini razloge za svoje trpljenje pripišejo žrtvi, ne uporabijo lastne moči in ne prevzamejo nobene odgovornosti za situacijo v svojem življenju. Kujavci se zaprejo vase, na žrtev pritisnejo s hladnim in težkim molkom pod katerim žrtev popusti.

Čustvenega izsiljevanja se je mogoče osvoboditi.

Za njegovo izkoreninjenje je najprej potrebno, da ga prepoznamoprevzamemo svoj del odgovornosti ter se odločimo za spremembo svojega sodelovanja v njem in se osvobodimo preteklosti. Če se odnosom v katerih je prisotno čustveno izsiljevanje vedno izognemo, to lahko postane stalnica našega življenja, saj z bežanjem ne uspemo spremeniti sami sebe, predvsem ozavestiti in spremeniti svojega psihičnega sveta.

Cilj spremembe odnosa je pogosto zahteva tudi pridobitev osnovnih veščin stika s sabo, upravljanja s samim seboj, postavljanja meja in znanja konstruktivnega reševanja konfliktov s poudarkom na poznavanju sebe, sprejemanju različnosti in sposobnosti sodelovanja.

Z osebnostnega vidika se je vredno v vsakem odnosu s svojimi bližnjimi potruditi in pri sebi narediti vse, saj skozi ta korak v odnosu na nek način hitreje odrastemo in se osvobodimo vzrokov za obstoj tovrstnih bolečih odnosov v svojem življenju, jih transformiramo in damo s tem tudi svojim otrokom in okolici pozitiven vzgled (osnovo) in osnovo za svobodnejše življenje.

Delite naprej ...

Podobni članki