Praktična on-line delavnica PREBOJ

Kako z uspešno in učinkovito komunikacijo s seboj prideš

do notranjega miru, moči in samozavesti,

da živiš svoje življenje skladno s seboj in uresničiš svoje želje?

on-line-program-preboj

ZAKAJ DELAVNICA PREBOJ?

“Spoznavanje sebe je začetek vsakega spoznanja.”
Sokrat

Poznavanje sebe odpira vrsto možnosti in poti do sreče, ker je včasih za srečo potrebno narediti le nekaj sprememb: odstraniti tisto, kar vam onemogoča, da bi živeli avtentičnega sebe in kar vas ovira pri napredku in razvoju. Z vidika osebnostne rasti je zato potrebno, da ločite tisto, kar je avtentično vaše (npr. vaše avtentične vrednote in vaša spoznanja resnic življenja) od tistega, kar ni (npr. vrednote staršev, prevzeta omejujoča prepričanja in sodila, ideološki nadzori institucij ipd.)

Navedeno pa lahko spoznate, ko si vzamete nekaj časa za samoizpraševanje, da vprašanja zastavite sebi, prisluhnete sebi in tako dobite spoznanje – odgovor in rešitev, ki vas bo pripeljala do večjega notranjega miru, modrosti, zadovoljstva, svobode in sreče.

Nihče drug namesto vas ne more vedeti, kaj si vi želite, kaj od tega je želja vašega srca in kaj je tisto, kar so želje drugih ljudi, ki ste jih v preteklosti sprejeli za svoje. Ko željo uresničite, vam vaše počutje govori o tem ali ste uresničili svojo srčno željo ali ne. Uresničitev srčnih želja prinaša svojevrstno izkušnjo, ki jo večina opiše kot nek globok občutek notranje izpopolnitve, samouresničitve, zadovoljstva in sreče. Če te izkušnje ni, vam vaše srce (duša) sporoča, da mu prisluhnite, kajti praznina, pomanjkanje smisla in nezadovoljstvo so zgolj znaki, da ne živimo svojega življenja skladno s sabo.

Šele ko se zaveste, kaj si resnično želite in kaj od tega je v vaši moči, si boste lahko zastavili dosegljiv in jasen cilj. Uresničitev takega cilja vas bo notranje motivirala in nagradila s srečo in zadovoljstvom.

Vaš uspeh je zagotovljen. Ko odstranite vaše notranje ovire (kot so npr. omejujoča prepričanja, lažne identitete, nezaupanje vase, občutek nevrednosti in strah) lažje premagate oz. premostite zunanje ovire, kot tudi pridobite potrebno novo znanje, sposobnosti, aktivirate svoje notranje potenciale in jih uporabite za dosego cilja.

Delavnica preboj je namenjena temu, da prisluhnete sebi, se osvobodite notranjih ovir, da lažje sami naredite preboje v vašem življenju.

Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi vam šlo lažje in hitreje? Kako bi bilo, če bi se osvobodili notranjih omejitev, strahov in drugih notranjih blokad ter bi zato svojo željo lažje uspešno uresničili.

V tem trenutku ste na križišču novih priložnosti in se lahko odločite, kam boste šli? Si želite iti v isti smeri kot v preteklosti? Kaj vas čaka čez leto, pet ali deset let, če boste odlašali? Kako se boste počutili? Kakšno bo vaše zdravje? Koliko energije bo v vašem telesu? Kakšni bodo vaši odnosi? Kariera?

Dopustite, tistemu delu v vas, ki vas čaka, da se opogumite in uresničite svoje srčne želje. Kako v tej vaši realnosti živite? Kako se počutite? Kakšni ljudje vas obkrožajo? Kaj vidite, slišite in čutite?

Kakšni so vaši odgovori? Spoznali ste jih, zato vam ni treba, da doživite 5 najpogostejših obžalovanj ljudi. Imate novo priložnost, da se vi odločite zase drugače.


“Samospoznanje s samoizpraševanjem ena od osnovnih veščin za srečno in izpopolnjujoče življenje.”
dr. Kristina Knific

CILJ DELAVNICE JE:

 1. Naučiti se uspešne in učinkovite komunikacije s seboj, ker le tako lahko spoznate svojo resnico, svoje srčne želje in živite svoje življenje, vzpostavite stalen stik z vašo intuicijo, notranjo modrostjo in višjim jazom, dokler se ta stik ne vzpostavi kot tajno zavedanje. Stik s seboj je temelj vsega v vašem življenju.
 2. Naučiti se odločati skladno s sabo, kar pomeni, da pri odločanju pridete do bolj celostne, jasne in modre odločitve, ki je skladna z vašim zdravim razumom, čistim srcem in mirno vestjo. Take odločitve so odločitve, v katerih boste sami sebi jasni, notranje usklajeni in energijsko močni ter boste zato odločitev lažje in uspešneje uresničili, tudi kadar vam bodo drugi nasprotovali. Celostno odločanje in usklajenost s seboj je prvi temelj vseh uspešnih sprememb.
 3. Naučiti se spremeniti svojo željo v uresničljiv cilj in narediti jasen načrt za uresničitev, kajti ko imate jasen cilj in načrt poti, zadani cilj lažje in uspešneje tudi uresničite. Z vami usklajen jasen cilj in načrt sta osnovi za vsako spremembo v našem življenju, katere sprožilec smo mi sami. S tem znanjem svoje želje spremenite v svojo realnost.
 4. Spremeniti glas notranjega kritika v glas notranjega svetovalca, da pridete do notranjega miru, svobode v glavi in koristnega nasveta, da se lažje »iz izkušenj napak in zmot« učite, da jih ne ponavljate več, temveč napredujete. S tem odpravite prvo pomembno pomembno notranjo oviro.
 5. Spremeniti glas notranjega saboterja v glas notranjega svetovalca, da se osvobodite glasov dvomov, nezaupanja in izgovorov, ki rušijo vašo samozavest, in namesto tega dobite koristen nasvet: kako želeno lahko uresničite na za vas bolj varen in učinkovit način. S tem odpravite drugo pomembno notranjo oviro.
 6. Postati zdravo pogumen, kajti nič nas v življenju toliko ne omeji kot prav polzavedni in nezavedni strahovi. Postati zdravo pogumen pomeni, da se soočimo z okoliščinami, v katerih čutimo strah: najprej na papirju, s samoizpraševanjem in potem še v fizični realnosti. Pri tem se osvobodite pretiranega strahu, prepoznate realna tveganja, kako jih  lahko zmanjšate na za vas sprejemljivo raven. Zardi navedenega postanete zdravo pogumni, imate načrt za zmanjšanje realnih tveganj in zato se lažje in uspešneje soočite s situacijo ali izzivom, ki je pred vami. S tem odpravite tretjo pomembno notranjo oviro: strah.
 7. Naučiti se spremeniti omejujoča prepričanja v prepričanja, ki so za vas bolj resnična in podpirajoča ter jih zato vaš nezavedni um tudi lažje sprejme, kot vašo novo resničnost. Namesto nezavednosti in »prodajanja novih laži samemu sebi«, spoznate svojo resnico. Doseganje sprememb v življenju tako postane bistveno lažje, lahkotnejše in uspešnejše. S tem odpravite četrto pomembno notranjo oviro in pridobite na modrosti.

JE DELAVNICA PREBOJ PRIMERNA ZA VAS?

 1. Se vam zdi, da nimate samozavesti, da bi živeli življenje, ki si ga želite živeti?
 2. Se vam zdi, da nimate moči, da bi v svojem življenju uresničili želene spremembe?
 3. Se vam zdi, da se v svojem življenju na nek način vrtite v krogu podobnih izkušenj ali situacij?
 4. Se počutite pogosto negotovi, preslišani ali brez občutka življenja v sebi?
 5. Si želite, da bi se počutiti bolje, postati bolj samozavestni, lahko vzeli svojo moč za spremembo nazaj v svoje roke?
 6. Kaj bi bila prva sprememba, ki bi jo želeli uresničiti?
 7. Kako bi to vplivalo na vaše življenje, vaše počutje, vaše odnose, vaše zaupanje vase, samopodobo in samospoštovanje?
NIČ OD ZUNAJ VAM NE MORE POVZROČITI TOLIKO ŠKODE, KOT JO NEHOTE IN NEVEDE POVZROČATE SAMI SEBI.
NIHČE OD ZUNAJ VAS NE MORE TAKO DOLGO BLOKIRATI, KOT NEHOTE IN NEVEDE BLOKIRATE SAMI SEBE.

dr. Kristina Knific

Ste vedeli, da je vsakemu človeku dana moč izbire? Zakaj jo tako malo ljudi uporabi?

Kaj to moč izbire blokira?

 1. Se zavedate, da vaše misli (predvsem sodila in prepričanja) vplivajo na vašo zaznavo, telesno počutje, čustva, vedenje in rezultate?
 2. Ste vedeli, da posameznik, ki se počuti nemočen oz. depresiven, pogosto že dalj časa sam sebe blokira s svojimi mislimi o sebi, drugih ljudeh in življenju? Ste vedeli, da je za vsem vaš nezaveden primaren strah?
 3. Se vedeli, da je je po mnenju nekaterih avtorjev več kot 95 % vsakodnevnih misli nezavednih?
 4. Se vedeli, da ste večino teh »nezavednih misli« verjetno tudi vi sprejeli v svoj nezavedni um že do svojega 5 leta starosti, torej v času, ko še niste imeli razvite sposobnosti razumevanja dogajanja in presoje?
 5. Ste vedeli, da večina teh avtomatskih nezavednih misli pogosto temelji na preteklih izkušnjah strahu, krivde, sramu, nemoči in nezaupanja?
 6. Ste že slišali za napotke mnogih modrecev človeštva, da se je potrebno obrniti vase in v sebi najti svoje odgovore na svoje življenjske izzive in težave?
 7. Ste že slišali, da je kakovost odgovorov, ki jih dobimo pri postavljanju vprašanj sebi, odvisna od tega, kakšno vprašanje si zastavimo in kateri del zavesti samega sebe poslušamo?
 8. Ste vedeli, da ima vsak človek v sebi glas ega (t.i. program lažnega jaza) in glas srca (glas duše, intuicije in modrosti)? Da prvi omogoča izkušnjo dvojnosti (ločenosti, strahu in drugih iluziji), drugi pa vas vodi k spoznanju ljubezni, resnice in vam pomaga, da spoznate sebe, izživite svoje želje, pridobite skozi lastno izkušnjo na vaši modrosti, dosežete samouresničitev skozi ustvarjalno delo in služenje celoti?
 9. Ste vedeli, da je v Sloveniji kar 70 do 80 % vseh obiskov bolnikov pri zdravniku zaradi bolezni, ki so povezane s stresom (NIJZ) in da stres pogosto izvira iz posameznikove notranjosti?
 10. Ste vedeli, da so psihosomatske bolezni resda telesne, vendar se vzrok za njihov nastanek skriva v potlačenih in nerazrešenih čustvenih stiskah?
 11. Ste vedeli, da so nezadovoljstvo, bolečine, izgube in bolezni pogosto zgolj samo različno intenzivni znaki, ki s svojo prisotnostjo opominjajo na ozaveščanje zmot in zablod?
 12. Se zavedate, da je kriza srednjih let pogosto le priložnost, da postanemo bolj iskreni do sebe, najdemo »svoj notranji kompas« in krmilo svojega življenja usmerimo k spoznanju sebe, resnici, svobodi, osebnostni in duhovni rasti?

Program PREBOJ je primeren za vas v primeru:

 1. da želite vzeti svojo moč izbire v svoje roke
 2. da se želite učiti, bolje spoznati sebe, razumeti in osvoboditi sebe od strahov, prepričanj in programov – tega, kar ni avtentično vaše
 3. da ste se pripravljeni naučiti tehnik in modelov uspešne in učinkovite komunikacije s sabo, s katerimi boste prišli do svojih odgovorov, kot če bi imeli na voljo strokovnjaka
 4. da si želite narediti svoj prvi večji PREBOJ v roku enega meseca do enega leta
 5. da si želite vse navedeno početi v vašem tempu, v okviru vašega prostega časa, z neomejenim letnim dostopom do e-programa PREBOJ, kar pomeni kadarkoli boste želeli: 365 dni v letu, 7 dni na teden in 24 ur na dan

Brez da bi morali:

 1. drugim pripovedovati o svojih intimnih željah, hrepenenjih, izzivih in težavah
 2. poslušati druge, da bi vam govorili, kako morate misliti in kako živeti
 3. brez da bi morali, drugim razlagati na kašno delavnico hodite in zakaj
 4. brez da bi po službi morali hiteti, se prebijati čez prometne zastoje in za pot porabiti več ur
 5. brez da bi imeli slabo vest, ker ste prišli v časovno stisko in niste še uspeli narediti svojih vaj

KAJ VSE DOBITE V DELAVNICI PREBOJ?

Delavnica je zelo praktično naravnana in ne zahteva od vas, da bi bili ekspert iz področja osebnostne rasti ali imeli kakršno koli predznanje iz področja psihologije. Sestavljena je iz devetih sklopov:


1. Uvod (trije posnetki v skupnem trajanju 72 minut) v katerem spoznate:

 • zakaj je uspeh na katerem koli vaše področju v življenju odvisen predvsem od tega, kako vi sami komunicirste s seboj,
 • da misli, ki jih imate za svoje (kot npr. sodila o tem kaj je dobro in prav, kaj ne, prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu), pogosto sploh niso vaše, ampak ste jih prevzeli od drugih ljudi, brez kritične presoje,
 • kako pri večini ljudi nastanejo destruktivni programi, ki pogosto rušijo posameznikovo zdravo samopodobo, naravno samozavest in pristno samospoštovanje,
 • Spoznaš, zakaj je pomembno, da na vsa zate pomembna življenjska vprašanja dobiš svoj odgovor,
 • da je osnovni cilj komunikacije s seboj oz. samoizpraševanja, da vi sami pridete do svoje resnice, postanete bolj notranje umirjeni, zavestni, prisotni, da se potem lažje odločate, ste bolj notranje umirjeni in trdni ter svoje odločitve lažje uresničite,
 • zakaj je vaša naravna samozavest v bistvu odraz vaše notranje svobode in zavedanja sebe,
 • kako je program PREBOJ zasnovan, kako vam lahko na različnih področjih pomaga, da najdete svoj odgovor, s seboj skladno rešitev, ki je v okviru vaših moči, da jo potem tudi uresničite,
 • zakaj vaš preboj ni pomemben samo za vas in za vaše življenje, temveč kako boste svojim prebojem pomagali tudi tistim, ki jih imate radi,
 • kako je vsebina tega programa nastala in kako je avtorici tega programa in drugim ljudem pomagala pri spremembah oz. prebojih v njihovih življenjih,
 • še nekaj drugih osebnih razkritij avtorice.

2. Modul 1: Učenje tehnike samoizpraševanja

 • Cilj tega modula je, da se naučite samostojno izvajati tehniko samoizpraševanja – tehniko učinkovite in uspešne komunikacije s seboj.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek:
  • 01 Tehnika samoizpraševanja: V posnetku je razloženo, kaj je samoizpraševanje, zakaj je pomembno, kaj je, ter kakšne koristi prinaša uporabniku.
  • 02 Formula uspeha in aksiomi: V prvem delu posnetka je podana formula uspeha, katere poznavanje je koristno pri načrtovanju in izvedbi vsake spremembe. Podani so tudi praktični primeri. V drugem delu posnetka je podanih in razloženih sedem aksiomov, ki vam lahko olajšajo udejanjanje sprememb v življenju.
  • 03 Teorija tehnike samoizpraševanja: V posnetku je razloženo izvajanje tehnike samoizpraševanja. Na koncu so podana še priporočila za soočanje z morebitnimi ovirami.
  • 04 Pripomočki e-tečaja za samoizpraševanje: V posnetku so predstavljeni trije pripomočki, ki jih vsebuje vsak model tega e-tečaja: delavni zvezek, praktični primeri in voden posnetek.
  • 05 Voden posnetek Srčna želja: V tem posnetku je voden posnetek v katerem vas vodim do t.i. glasu tvojega srca.
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

3. Modul 2: Model enostavnega odločanja

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu enostavnega odločanja, kar pomeni, da vi sami znate priti do bolj modrih odločitev, ki so skladne z vašim zdravim razumom, čistim srcem in mirno vestjo.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek:
  • 01 Model enostavnega odločanja: V posnetku je razloženo, kdaj in zakaj uporabiti model enostavnega odločanja in kakšne koristi vam prinaša.
  • 02 Teorija modela enostavnega odločanja: V posnetku je predstavljen model enostavnega odločanja, ki vsebuje odločanje z upoštevanjem treh vidikov človeške zavesti: razum, srce in vest. Pri odločanju na nivoju razuma se boste poleg nasveta razuma tudi ozavesti, kaj v zadevi je vaša zadeva, vaše pretekle izkušnje, morebitne potrebne dodatne informacije ter možno škodo. Pri odločanju na nivoju srca se boste naučili pridobiti odgovor srca (intuicije, notranje modrosti, duše). Podane so tudi 4 pogoste ovire pri odločanju na nivoju srca s primeri ter kako jih lahko odpravite .
  • 03 Praktični primeri uporabe modela enostavnega odločanja: V posnetku so predstavljeni trije praktični primeri uporabe modela enostavnega odločanja. Prvi se nanaša na manipulacijo stranke, drugi na vzgojo otroka in tretji na čustveno izsiljevanje.
  • 04 Vaš primer: V tem posnetku so kratka navodila za izvedbo samoizpraševanja po modelu enostavnega odločanja.
  • 05 Voden posnetek modela enostavnega odločanja: V tem posnetku je voden posnetek v katerem vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu enostavnega odločanja.
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

4. Modul 3: Model za uresničevanje želja GROW

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu GROW, kar pomeni, da znate spremeniti svojo željo v vam uresničljiv cilj, narediti jasen načrt in ga uresničiti.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek:
  • 01 Model GROW: V posnetku je razloženo, kdaj uporabiti model GROW, zakaj je uporaba modela primerna in kakšne koristi vam prinaša.
  • 02 Teorija modela GROW: V posnetku je predstavljena teorija modela GROW za izvedbo spremembe v štirih korakih. V prvem koraku preko samoizpraševanja ozavestite trenutno stanje, v drugem koraku se naučite postaviti cilj, v tretjem prepoznate možne poti za uresničitev cilja in na koncu izdelate načrt. Poleg teorije so podani tudi praktični primeri.
  • 03 Praktični primeri uporabe modela GROW: Samoizpraševanje o modelu GROW je predstavljeno na treh praktičnih primerih. Prvi se nanaša na uresničitev poslovnega cilja, drugi na hišno opravilo in tretji na službeno nalogo.
  • 04 Vaš primer: Podanih je še nekaj navodil za izvedbo samoizpraševanja po modelu GROW.
  • 05 Voden posnetek modela GROW: Tu dobite voden posnetek v katerem vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu GROW.
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

5. Modul 4: Model za transformacijo glasu notranjega kritika POT

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu POT (notraji kritik), kar pomeni, da kritičen glas v sebi pretvorite v notranjega svetovalca in od njega pridobite koristen nasvet za rešitev.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek
  • 01 Model POT (notranji kritik): V posnetku je razloženo, zakaj uporabiti samoizpraševanje po modelu POT (notranji kritik), kako je introjekt – notranji kritik – lahko prišel v vas in na koncu podam še nekaj značilnosti notranjega kritika, da ga boste lažje prepoznali pri sebi in drugih ljudeh.
  • 02 Teorija modela POT (notranji kritik): V posnetku je predstavljen model POT (notranji kritik), kako ga uporabite pri samoizpraševanju, da v treh korakih pridete od poslušanja notranjega kritičnega glasu do rešitve situacije – nasveta vašega notranjega svetovalca. Na koncu sta pojasnjeni še dve ključni pravili, da bo vaša komunikacija z notranjim kritikom učinkovita in uspešna.
  • 03 Praktični primeri uporabe modela POT (notranji kritik): V posnetku so predstavljeni trije praktični primeri samoizpraševanja po modelu POT (notranji kritik). Prvi se nanaša na konflikt s stranko, drugi na napake v poročilu in tretji na neuspešen projekt povezan s postavitvijo ograje.
  • 04 Vaš primer: Podana so kratka navodila za izvedbo samoizpraševanja po modelu POT (notranji kritik).
  • 05 Voden posnetek modela POT (notranji kritik): V tem posnetku vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu POT (notranji kritik).
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

6. Modul 5: Model za transformacijo glasu notranjega saboterja POT

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu POT (notranji saboter), kar pomeni, da se osvobodite glasov notranjega saboterja (dvom, nezaupanje, izgovori ipd.) in pridete do koristnega nasveta: kako želeno lahko uresničite na za vas bolj varen in učinkovit način.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek
  • 01 Model POT (notranji saboter): V posnetku je razloženo, kako prepoznati notranjega saboterja, zakaj uporabiti samoizpraševanje po modelu POT (notranji saboter), kako je notranji saboter lahko prišel v vas in na koncu podam še nekaj značilnosti notranjega saboterja, da ga boste lažje prepoznali pri sebi in drugih ljudeh.
  • 02 Teorija modela POT (notranji saboter): V posnetku je predstavljeno samoizpraševanje po modelu POT (notranji saboter), s katerim pridete v treh korakih od “izgovorov in drugih besed notranjega saboterja”, ki rušijo vašo samozavest, do misli – nasveta vašega notranjega svetovalca. Na koncu sta pojasnjeni še dve ključni pravili.
  • 03 Praktični primeri uporabe modela POT (notranji saboter): V posnetku so predstavljeni trije praktični primeri samoizpraševanja po modelu POT (notranji saboter). Prvi se nanaša na selitev od doma, drugi na postavitev meje in tretji na samostojno poslovno pot.
  • 04 Vaš primer: Posnetek podaja kratka navodila za izvedbo samoizpraševanja po modelu POT (notranji saboter).
  • 05 Voden posnetek modela POT (notranji saboter): Tu dobite voden posnetek, v katerem vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu POT (notranji saboter).
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

7. Modul 6: Model za uspešno soočanje s strahovi POGUM (6 posnetkov in delavni zvezek)

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu POGUM, kar pomeni, da da se osvobodite v dani situaciji pretiranega strahu, prepoznate realna tveganja, jih zmanjšate na za vas sprejemljivo raven in delujete.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek
  • 01 Model POGUM: V posnetku je razloženo, kdaj uporabljati samoizpraševanje po modelu POGUM, vpliv zgodnjega otroštva na t.i. pretiran strah in koristi, ki vam jih samoizpraševanje po modelu POGUM prinese.
  • 02 Teorija modela POGUM: V posnetku je predstavljen model POGUM, kako ga uporabiti za soočanje s strahom, osvoboditev od pretiranega strahu in upravljanje s tveganji.
  • 03 Praktični primeri uporabe modela POGUM: V posnetku so predstavljeni trije praktični primeri samoizpraševanja po modelu POGUM. Prvi se nanaša na strah pred javnim nastopom, drugi strah pred letenjem z letalom in tretji na skrbi za sina.
  • 04 Vaš primer: Posnetek vsebuje kratka navodila za izvedbo samoizpraševanja po modelu POGUM.
  • 05 Voden posnetek modela POGUM: Tukaj dobite voden posnetek, v katerem vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu POGUM.
  • 06 Rezultat in komentar
  • 07 Delavni zvezek

8. Modul 7: Model za spremembo škodljivih (omejujočih) prepričanj OTO (6 posnetkov in delavni zvezek)

 • Cilj tega modula je, da se naučite izvajati samoizpraševanje po modelu OTO, kar pomeni, da znate omejujoča prepričanja pretvoriti v prepričanja, ki so za vas bolj resnična in podpirajoča.
 • Modul vsebuje 6 posnetkov in delavni zvezek
  • 01 Model OTO: V posnetku je razloženo, zakaj je koristno poznati svoja prepričanja, kako nastanejo in vplivajo na zaznavo, doživljanje, vedenje in rezultate.
  • 02 Pozitivna in omejujoča prepričanja: V posnetku je razložen, vpliv pozitivnih oz. podpirajočih in negativnih oz. omejujočih prepričanj, kako prepoznati področja v življenju, kjer imamo t.i. omejujoča prepričanja in hitri test za odkrivanje omejujočih prepričanj.
  • 03 Teorija modela OTO: V posnetku je predstavljen model OTO, ki je sestavljen iz treh korakov: omejujoče prepričanje, test resnice in osvobajajoče prepričanje. Na koncu je dodan še načrt za spremembo.
  • 04 Praktični primeri uporabe modela OTO: V posnetku so predstavljeni trije praktični primeri smoizpraševanja po modelu OTO. Prvi se nanaša na težave v partnerskem odnosu, drugi na slabo samopodobo in tretji in frustracije službi.
  • 05 Vaš primer: Posnetek vsebuje kratka navodila za izvedbo samoizpraševanja po modelu OTO.
  • 06 Voden posnetek modela OTO: Tukaj dobite voden posnetek, v katerem vas vodim korak za korakom pri vaših prvih samoizpraševanjih po modelu OTO.
  • 07 Rezultat in komentar
  • 08 Delavni zvezek

9. Dodatek: BONUSI

 • 01 Najpogostejše ovire sprememb (video posnetek) : V tem posnetku so podane najpogostejše notranje in zunanje ovire, ki lahko preprečujejo vaš uspeh in kako jih, če se pojavijo, lahko presežete.
 • 02 Meditacija za sprostitev in razbremenitev pred spanjem (mp4 posnetek 38 minutne meditacije)
 • 03 Nasveti in primeri za postavitev meje (pdf)
 • 04 Štirje koraki pri soočanju s stresom (pdf)
 • 05 Kako prenehati z odlašanjem – nasveti in strategije (pdf)
 • 06 Dihalna tehnika za umiritev (pdf)

KAJ PRAVIJO UDELEŽENCI PROGRAMA?

S pomočjo progama PREBOJ sem v treh mesecih prišla nove službe.
Teja
38 let
S pomočjo programa PREBOJ v mesecu dni prišla do več razumevanja z možem.
Marjana
56 let
S pomočjo programa PREBOJ sem v pol leta napredoval v službi in se odselil na svoje.
Miha
28 let

KAKO PROGRAM PREBOJ POTEKA?

Program PREBOJ je sestavljen iz uvoda, sedmih modulov in dodatka v vsebini in zaporedju, kot je navedeno zgoraj.

Najprej poslušaš uvod, potem greš po modulih od začetka do konca. Pri vsakem modul poslušaš najprej teoretična izhodišča in razlago tehnike oz. modula, potem uporabo modela na primerih drugih in na koncu narediš vajo na svojem primeru. V komentarju mi lahko sporočiš svoj rezultat ali mi zastaviš vprašanje v primeru nejasnosti. Možen je tudi zakup programa paketa s trenerskimi urami 1:1. V primeru želja, bo vzpostavljena tudi zaprta FB skupina, kjer si boste lahko udeleženci programa izmenjevali izkušnje, si pomagali in vam bom tudi tam na voljo za odgovore.

Hitrost dela je odvisna od vsakega uporabnika. Priporočam kontinuirno učenje, vsaj na začetku in sicer eno tehniko oz. model na teden ali 14 dni, odvisno od tvojega prostega časa in v zate primernih terminih.

Ko tehniko in modele spoznaš lahko greš na tvojo aktualno težavo in za njeno rešitev kombiniraš različne modele ali greš od tega naprej in si sam zastaviš ustrezna raziskovalna vprašanja.

Preden se odločite za program POGUM, vas vabimo, da si duhu samoizpraševanja zastavite še nekaj vprašanj in dobite svoj odgovor nanje:
 1. Koliko časa si že prizadevate, da bi dosegli željeno spremembo? Koliko kolikokrat ste že poskusili? Kolikokrat ste že odnehali? Program Preboj prinaša znanje za lažje in hitrejše uresničevanje želenih sprememb.
 2. Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi vam šlo lažje in hitreje? Kako bi bilo, če bi se osvobodili notranjih omejitev, strahov in drugih notranjih blokad ter bi zato svojo željo tokrat lažje uresničili, bili poleg tega ponosni nase? Program preboj prinaša tehnike in modele, ki vam bodo pri tem pomagali.
 3. V tem trenutku ste na križišču novih priložnosti in se lahko odločite, kam boste šli? Si želite iti v isti smeri kot v preteklosti? Kaj vas čaka čez leto, pet ali deset let, če boste odlašali? Kako se boste počutili? Kakšno bo vaše zdravje? Koliko energije bo v vašem telesu? Kakšni bodo vaši odnosi? Kariera? Program PREBOJ prinaša model odločanja na osnovi treh vidikov vaše zavesti: razum, srce in vest.
 4. V vas še gori želja za nekaj več? Si želite več miru, zadovoljstva in sreče? Bolj uspešno in srečnejše življenje? Več želenih rezultatov? Več napredka? Osebnih in poslovnih uspehov? S programom PREBOJ boste naučili ločiti svoje želje od tistih želja, ki se jih zavedate, pa niso vaše.
 5. Dopustite, tistemu delu v vas, ki vas čaka, da se opogumite in uresničite svoje srčne želje. Kako v tej vaši realnosti živite? Kako se počutite? Kakšni ljudje vas obkrožajo? Kaj vidite, slišite in čutite? S programom preboj se boste osvobodili svojih notranjih ovir (omejujočih prepričanj in programov), kajti nihče vas ne more tako omejiti, kot lahko nevede omejujete sami sebe.
 6. Vsi ključni viri in zmožnosti so v tebi. Program PREBOJ je namenjen temu, da jih prepoznaš, osvobodiš in uporabiš za spremembo, ki si jo želiš.
 7. Če ne boš ti, kdo bo namesto tebe? Če ne boš zdaj, kdaj potem? Program PREBOJ je darilo, ki ga lahko pokloniš sebi.Zaslužiš si imeti jasne misli, notranji mir, samozavest, biti srečen in živeti skladno s svojimi vrednotami. Od tebe je odvisno praktično vse, kar je v tvoji pristojnosti in tvoja pristojnost in odgovornost je tvoje življenje. Kakorkoli se odločiš za spremembo, držimo pesti zate, da ti uspe.
Obstajata samo dve napaki, ki jih lahko naredite na poti do resnice. Ne iti vso pot do konca, in ne začeti.
Buda

IZBIRATE LAHKO MED TREMI RAZLIČNIMI PAKETI

BRONASTI PAKET

 • Program delavnice PREBOJ na spletu (en dostop eno leto)
 • Možnost dokupa dodatne trenerske ure po ceni 100,00 €

347,00 €

SREBRNI PAKET

 • Program delavnice PREBOJ na spletu (en dostop eno leto)
 • 3 trenerske ure 1:1
 • Možnost dokupa dodatne trenerske ure po ceni 100,00 €

587,00 €

ZLATI PAKET

 • Program delavnice PREBOJ na spletu (en dostop eno leto)
 • 9 trenerskih ur 1:1
 • Možnost dokupa dodatne trenerske ure po ceni 100,00 €

997,00 €

KDO JE AVTOR PROGRAMA PREBOJ IN TRENER VEŠČINE SAMOIZPRAŠEVANJA?

kristina-posvet-1
dr. Kristina Knific

Avtor programa PREBOJ je dr. Kristina Knific. Kristina tehniko samoizpraševanja uporablja in izpolnjuje že več kot 15 let, medtem poučuje od leta 2015. Več o Kristini si lahko preberete tukaj.