|

Kako motivirana/motiviran sem za spremembo danes?

NAMEN: Spodnja ocenjevalna lestvica vam lahko pomaga, da ocenite svojo željo po želeni spremembi in z njo povezani rasti, ker na ta način lahko povečate svoje samozavedanje.

IZVEDBA: Ocenite spodnje trditve z ocenami od 1–10. Pri tem 1 pomeni, da za vas dotična trditev sploh ne drži. 10 pomeni, da z njo povsem (100 %) strinjate. Ocene posamezne trditve zapišite na list papirja.

Trditve:

 1. Želim prenehati s stvarmi, ki škodijo meni ali mojim odnosom.
 2. Želim izboljšati svoj odnos do sebe.
 3. Želim razviti zdrave veščine samoobvladovanja.
 4. Želim se naučiti iskreno spregovoriti z ljudmi, kadar potrebujem pomoč.
 5. Želim spoznati nove prijatelje.
 6. Želim biti ponosen/ponosna na svoje dosežke.
 7. V življenju želim imeti pozitivne stvari, ki me osrečujejo.
 8. Želim izboljšati svoje odnose s svojimi najdražjimi.
 9. Želim si pozitiven načrt za prihodnost.
 10. Želim imeti več pozitivnih misli o svojem življenju.

Si želite še kakšne druge stvari? Dodajte dopišite jih na svoj list:

 1. Hočem še ……………………………………………………………………………………..
 2. Hočem še ……………………………………………………………………………………..
 3. Hočem še ……………………………………………………………………………………..

Vsota: Sedaj ocene trditev seštejte, da dobite skupno oceno vaše motivacije za spremembo. Višji kot je vaš seštevek, večja je tudi vaša motivacija za spremembo.

DODATNA VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK:

1. Kateri so vaši najpomembnejši motivatorji za želeno spremembo ?

2. Kaj boste s tem pridobili? Kaj vam bo to omogočilo?

3. Česa, kar sedaj imate, pa si tega ne želite, v vašem življenju zaradi vaše rasti ne bo več? Kaj vam bo to omogočilo?

4. Kakšen vpliv bo ta sprememba imela na ostala vaša področja?

4. Kaj glede tega lahko storite že danes?

DRUGE MOŽNOSTI: Individualen posvet osebnostne rasti – možnost brezplačne izdelave načrta za uresničitev želene spremembe.

Delite naprej ...

Podobni članki