vec-zadovoljstva

Kako do več zadovoljstva?

Ko se znajdemo v občutkih nezadovoljstva, smo v točki, kjer lahko za stanje krivimo druge ali pa se zazremo vase in ugotovimo, kaj je tisto, kar nas dela nezadovoljne in kaj v zvezi s tem lahko storimo sami. Ko ugotovimo vzrok, je naslednji korak, da si zadamo cilj in izberemo pot, preko katere bomo zadano dosegli.

Največ osebnega zadovoljstva občutimo takrat, kadar izberemo pot za dosega cilja, ki je skladna z nami samimi, in kadar s samim ciljam uresničujemo tudi svoje pomembne vrednote.

Pri postavitvi cilja izhajamo iz moči, ki izvirajo iz dejanj nas samih. Cilj si zapišimo kot časovno opredeljeno pozitivno trditev v prvi osebi ednine, ki opiše stanje in čas, v katerem je cilj že dosežen.

Za lažjo predstavitev si cilj najprej vizualiziramo in se vživimo v situacijo, ko bo cilj dosežen. Na osnovi občutkov, ki jih pri tem doživljamo, se lahko prepričamo ali smo s ciljem skladni. V kolikor se pojavi kakšen odpor kot misel ali občutek, mu prisluhnimo in ga osvobodimo oz. spremenimo, kajti s tem odpravimo naše podzavestne odpore, ki bi nam predstavljali ovire pri dosegi cilja.

Potem naredimo načrt, kot zapis naše odločitve o tem, kaj in kdaj naredimo kakšen korak in kako si koraki sledijo. S sabo lahko podpišemo tudi pogodbo, ki izraža našo odločitev, da bomo cilj dosegli. Na poti do cilja bomo lažje vztrajali, če bomo za dosego cilja dovolj motivirani.

Na poti do cilja se lahko pojavijo ovire. Raziščimo jih, da odkrijemo, kaj jo je ustvarilo in se potem odločimo ali bomo pot nekoliko spremenili ali bomo oviro razrešili oz. jo premostili.

Ovire so včasih preizkušnje naše vztrajnosti, lahko pa predstavljajo tudi pomembno polje osebnostne rasti. Vztrajajmo in si zaupajmo in že na poti do cilja bomo ugotovili, da je naše nezadovoljstvo že zdavnaj izpuhtelo.

Delite naprej ...

Podobni članki