Komunikacija s seboj

Kako do več energije in časa?

Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa, kajti čas je snov, iz katere sestoji življenje, je že v 18. stoletju zapisal Benjamin Franklin. Čas za to zemeljsko življenje je omejen in v pristojnosti vsakega odraslega posameznika je, da se odloči, kaj od vsega možnega v njem doživi, ustvari, predvsem pa, kakšen odtis v zbirki spominov življenja pusti za sabo.

Vse navedeno je pogosto odvisno predvsem od količine, kakovosti in svobode izbire o uporabi energije, ki jo imamo za življenje.

Vsak od nas je pravzaprav sam svoj kreator, kreacija in zavest, ki se vsega skupaj zaveda. Kakovost in blagostanje našega življenja sta odvisna predvsem od tega, koliko smo zadovoljni in zavestno prisotni v svojem življenju, koliko svoje življenje živimo ustvarjalno in skladno s sabo. Prisotnost tu in zdaj obsega uporabo razpoložljive energije, ki jo imamo na voljo. Ta nastaja in se pretvarja ob součinkovanju treh razsežnosti nas samih: fizične, psihične (čustva in misli) in duhovne.

Upravljanje z energijo zajema preskrbo in porabo energije za aktivnosti v vsakem trenutku tu in zdaj. Preskrba oz. količina energije, ki jo ima posameznik na voljo, je odvisna od energije fizičnega telesa, usklajenosti življenja s svojim bistvom in zaupanjem vase ter v življenje. Kakovost energije (potencial) je odvisna od naših čustev in življenja iz strasti svojega bistva. Energija v osnovi sledi našim mislim in pozornosti. Izgubljamo jo pogosto z življenjem v preteklosti ali prihodnosti, ukvarjanjem z zadevami, ki niso v naši pristojnosti ali so nepomembne, nezaupanjem vase, nezadovoljstvom in nereševanjem in iskanjem krivcev za svoje probleme.

Delite naprej ...

Podobni članki