Kdaj pomagati, kdaj pomoč sprejeti oz. odkloniti

Na predavanju spoznamo osnovne »pogoje« za odločanje o nudenju pomoči, ki temeljijo na univerzalnih zakonitostih življenja. Nadalje spoznamo, kdaj pomoč naredi človeka odvisnega, kdaj podpira njegovo lenobo ali druga nezdrava stanja ter kakšen pristop uporabiti, da pomoč človeka opolnomoči in ga spodbudi, da si je pripravljen in sposoben pomagati sam. Spoznali bomo tudi stranpoti pomoči, kot je npr., kadar je nesorazmerna zaposlitev s pomočjo drugim izgovor, da ne rešujemo svojih težav.