Dafa Imori – Life reading je osnovni, več kot 10.000 let star Ifa ritual, pri katerem se s pomočjo originalnih pripomočkov odčita in aktivira življenjska energija posameznika v tem življenju. 

slika-dafa-imori

Na območjih, ker se je ta sitem ohranil, posvečenec oz. babalawo/iyaanifa tretji dan po rojstvu otroku izvede Dafa Imori – Life reading. S tem starši spoznajo otroka, pridobijo pomembne informacije o otroku, da mu lažje omogočijo njegov nadaljnji optimalen razvoj. Neglede na navedeno se Dafa Imori – Life reading lahko izvede tudi kasneje v življenju, ko posameznik v sebi začuti, da želi bolje spoznati sebe.

Pri Dafa Imori – Life readingu se odčita energije s katerimi jo posameznik rojen (usoda, materialni svet, duhovni svet), potenciali in ovire za samouresničitev ter orišo – to je energijo karakterja, ki si jo je posameznik izbral v tem življenju, da mu pomaga pri izpolnitvi usode.

Poznavanje tako moči kot tudi pomanjkljivosti, ki so specifične za posameznikovo energijo, je lahko odločilnega pomena. Po tem, ko nam je bila kot odraslemu človeku določena naša primarna Oriša, pogosto ugotovimo, da smo se vedli na načine, ki niso bili v skladu z našo lastno močjo. Številne vzroke neuspeha in neizpolnjena samega sebe lahko najdemo prav v nepoznavanju lastne energije.

Life reading se lahko izvede v tudi, ko oseba ni prisotna na kraju.

  • Cena: 120,00 €