custva-energija

Čustva so izkušnje naših misli v našem telesno-energijskem sistemu

So čustva res izkušnje naših misli v našem telesno energijskem sistemu?  

Odgovor lahko dobite sami, če si vzamete pet minut časa in izvedete spodnja preizkusa. Odgovor, ki ga dobite skozi preizkus, je vaša izkušnja in spoznanje.

Zakaj so pomembne lastne izkušnje in spoznanja? Modreci učijo, da je en gram prakse več kot tona teorije. Pri tem nekateri poudarjajo, da je glavni vir trpljenja na svetu neznanje (beri: tisto znanje, ki bi ga potrebovali za življenje, pa ga nimamo) in zmote (beri: izkrivljena resnica, ki jo sprejemamo kot dejstva).  Morda nas zato misli modrih glav preteklosti usmerjajo k spoznanju sebe in iskanju odgovorov v sebi.

Prvi preizkus raziskovalnega vprašanja: So čustva res izkušnje naših misli v našem telesno energijskem sistemu?

Navodilo: Zaprete oči in pomislite na nekoga (ali nekaj (npr. žival)), ki ga/jo imate resnično radi. Ostanite zaprtih oči nekaj časa prisotni z mislijo na to osebo (ali bitje) in potem odgovorite na naslednja vprašanja:

 1. Na koga ali kaj sem pomislil in kaj v zvezi z njim/njo sem mislil?
 2. Katero čustvo sem čutil?  
 3. Kje v telesu sem zaznal telesne senzacije?
 4. Je bil misel skladna s čustvom in telesno senzacijo?

Primer odgovorov iz Tinine izkušnje:

 1. Pomislila sem na mojega kužka, on je utelešena ljubezen na štirih tačkah. Njega ima res rada. Vedno pričaka in pomaha z repkom, ko pridem domov.
 2. Ljubezen in sreča.
 3. Pri srcu sem čutila nežnost in lahkotnost.
 4. Da.

Primer odgovorov iz Janezove izkušnje:

 1. Pomislil sem na svojo ženo Majo. Kljub temu, da je samosvoja, me še vedno privlači in jo imam rad.
 2. Ljubezen.
 3. Čutil sem toploto pri srcu.
 4. Da.

Drugi preizkus raziskovalnega vprašanja: So čustva res izkušnje naših misli v našem telesno energijskem sistemu?

Navodilo: Zaprete oči in pomislite na nekaj, kar se vam gabi. Ostanite zaprtih oči nekaj časa prisotni z mislijo (sliko) na to stvar in potem odgovorite na vprašanja navedena pod prvi primer.

 Primer odgovorov iz Tinine izkušnje:

 1. Pomislila sem na pobruhano stranišče.
 2. Gnus.
 3. Odpor, dviganje iz želodca. Skoraj bi bruhala!
 4. Da.

Primer odgovorov iz Janezove izkušnje:

 1. Pomislil sem na zanemarjeno stanovanje znanca. Vsepovsod ima ostanke hrane, steklenice in pločevinke. Živi skupaj s psom. V stanovanju grozen smrad in nered.
 2. Gnus.
 3. Odpor.
 4. Da.

Kaj ste ugotovili?  So vaša čustva lahko izkušnje vaših misli v vašem telesno energijskem sistemu?  Ko pomislite na nekaj, se tudi vaša misel manifestira kot čustvo in telesna senzacija?  

Kaj so čustva in kaj jih ustvarja?

Teorija (npr. Ekman, 1992, Psychological Review) o čustvih  pravi, da so čustva  duševni proces, s katerim subjektivno izražamo svoj vrednostni odnos do kakega predmeta, osebe, delovanja, stanja, pogosto pa tudi do sebe. Pri tem velja, da čustva občutimo le, če naš zaznavni sistem prepozna, da se za nas dogaja nekaj pomembnega. Intenziteta čustva pa je odvisna od pomembnosti dogajanja za nas same. Zato lahko v istih okoliščinah različni ljudje v sebi čutijo različna čustva, pri tem so ta lahko različno intenzivna ali pa sploh nič ne čutijo, ker dogodek zanje nima nobenega pomembnega pomena. (Pri tem odsotnost čutenja ne izhaja iz čustvene otopelosti, ki je pogosto posredni razlog za mnogo telesnih težav.)

Svojo subjektivno resničnost ustvarjamo sami s svojimi zavednimi in nezavednimi mislimi. Pomen okoliščin in pomembnosti za nas same torej določimo sami, s svojimi mislimi. Pri tem imamo lahko tri kategorije misli: hotene zavestne misli, samodejne zavestne misli in nezavedne misli.

Večina težav, ki jih imamo, pogosto izvira iz nezavednih misli in zmot. Razum nam ponudi v takem primeru razlago, ki opravičuje naše počutje. Če je to res, lahko ugotovite sami preko samoraziskovanja na vašem primeru. Kako to storite?

Primer: Ste bili kdaj jezni? Kaj je bilo vaše opravičilo oz. pojasnilo za vašo jezo? Ste tudi vi razlog za svoje počutje pripisali zunanjim okoliščinam (npr. dogodkom, besedam in dejanjem drugih ljudi ipd.)? Če je bilo tako, sedaj lahko zaprete oči in potujete v ta dogodek nazaj ter si zastavite naslednje vprašanje: Zakaj sem bil resnično jezen? Katera misel v meni je ustvarjala jezo?

Zakaj se je koristno ukvarjati s svojimi čustvi?

Čustva vplivajo na našo energijo in prek te na naše počutje in zdravjeTo lahkoraziščete tudi sami, če si odgovorite na vprašanja:

 • Ste bili kdaj jezni ali žalostni?
 • V kakšna dejanja so vas ta čustva vodila?
 • Ste bili zadovoljni z rezultati teh dejanj?
 • Kako ste se po tem počutili? Ste bili energijsko močni ali šibki? Kaj ste verjeli o sebi, kaj o drugi osebi/okoliščinah?

Naše misli in čustva odpirajo in zapirajo naše energijske centre, prek katerih smo povezani z življenjsko energijo. Po mojih izkušnjah ta življenjska energija, poimenovana tudi kot či ali življenjska sila, izhaja iz Univerzuma in je glavni vir življenja. Nekatera čustva naš telesno-energijski sistem odpirajo tej življenjski energiji (npr. ljubezen, navdušenje, radost), druga (npr. strah, sram, krivda, žalost) pa naše srčno središče zaprejo in s tem se zapremo tudi pred življenjsko energijo – življenjsko močjo v nas samih.

Morda smo vsi prišli na ta svet tudi zato, da čutimo ter prek te izkušnje spoznamo in odkrijemo resnico glede nas samih. Če se pogosto počutite brez energije in v svojem življenju vidite preveč temnih odtenkov oz. čutite pogosto občutke nemoči, izgube in bolečine, potem je velika verjetnost, da imate v svojem nezavednem umu veliko misli, ki izvirajo iz neznanja in zmot vaše preteklosti. Zdaj veste na osnovi lastne izkušnje, kaj je lahko eden od pomembnih vzrokov za vaše morebitno počutje, neuspeh in različne druge tegobe.

Svoboda izbire izhaja iz nas samih; ko imamo znanje in spoznanje o vzroku, postane osebnostna rast znatno enostavnejša in lažja.

Delite naprej ...

Podobni članki